1 sào bắc bộ bằng bao nhiêu mét

Bạn có biết 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông không? Trong bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách quy đổi 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông chuẩn nhất nhé.

1. Sào đất là gì? Mét vuông là gì?

1.1. Sào đất là gì? 

Được biết rằng các quốc gia trên thế giới sử dụng những đơn vị đo lường là m, km, ha,…nhưng ở Việt Nam thì hệ đo lường được tính là sào, mẫu, công đất có thể đo lường diện tích đất nông nghiệp. Mặt khác, sào là đơn vị cơ bản được sử dụng phổ biến nhất hiện nay nên hay gọi Sào là tổ chức diện tích mà người nông dân sử dụng và có thể đo đạc diện tích đất canh tác như lúa, hoa màu, các loại cây lương thực hoặc diện tích đất đai mà Nhà nước cấp.

1.2. Mét vuông là gì?

Một loại đơn vị thường gặp trong đo đạc là Mét vuông. Nó đơn vị đo lường quốc tế chuyên dụng song Mét vuông được sử dụng để đo lường diện tích mặt phẳng và dùng để quy đổi các đơn vị đo lường  trên toàn thế giới. Phụ thuộc vào mỗi quốc gia mà xuất hiện các đơn vị đo lường riêng như mẫu Anh, inch, dặm, feet thước cuông. Có lẽ vậy mà mét là đơn vị đo lường quốc tế được chấp nhận và đủ sức thống nhất các tổ chức đo lường riêng biệt. 

2. 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông

2.1. 1 sào bằng bao nhiêu m2 tại Bắc Bộ

1 sào Bắc Bộ = 360m2

Nói đến các vùng Trung Bộ hay là Nam Bộ thì đối với 1 sào tại khu vực Bắc Bộ có diện tích nhỏ nhất nên 1 sào tính ra bằng 360 m2. Còn 1 mẫu sẽ chính là 10 sào bằng 3600m2.

2.2. 1 sào bằng bao nhiêu m2 tại Trung Bộ

1 sào Trung Bộ = 500m2

1 sào trong khu vực Trung Bộ thì có diện tích lớn hơn Bắc Bộ. 1 mẫu sẽ tương đương với 10 sào và bằng 5000m2. 

2.3. 1 sào bằng bao nhiêu m2 tại Nam Bộ

1 sào Nam Bộ = 1000m2

Nói đến khu vực Nam Bộ thì 1 sào có diện tích lên đến 1000m2 hay1 mẫu sẽ bằng 10 sào, tương đương với 10000 mét vuông vì vậy Ở các tỉnh phía Nam thì đơn vị sào sẽ sử dụng ít hơn. Bên cạnh đó, Người ta thường gọi là công đất, 1 công đất sẽ bằng với 1 sào. 1 công đất sẽ tương đương với 1000 m2, 1 công tầm lớn ứng với diện tích 1296m2. 

1 sào ruộng bằng bao nhiêu 

1 sào bằng bao nhiêu mét vuông

Tóm lại các bạn có thể thấy các phép quy đổi từ 1 sào sang mét vuông của 3 vùng miền là hoàn toàn khác nhau Bởi nếu chúng ta không hiểu rõ được cách quy đổi từng vùng miền thì có lẽ sẽ có sự sai lệch song sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khi tính diện tích đất trong khi quy hoạch. 

3. Một số câu hỏi về sào đất hiện nay

Rất nhiều người không chỉ thắc mắc 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông mà nhiều người còn thắc mắc về sào khi quy đổi ra các đơn vị khác. Dưới đây là một số câu hỏi mà nhiều người thắc mắc khi hỏi về đất:

3.1. 1 sào là bao nhiêu thước

Được hiểu như m2 thì mỗi vùng miền sẽ có cách quy đổi sào ra đơn vị thước khác nhau. Theo đó: 

  • 1 thước Bắc Bộ = 24 mét vuông nên quy đổi ra được 1 sào =15 thước = 3600m2

  • 1 thước Trung Bộ = 33.33m2 vì thế quy đổi ra được 1 sào Trung Bộ = 15 thước = 499.95m2

Một số câu hỏi về sào đất hiện nay

3.2. 1 sào bằng bao nhiêu ha

Tóm lại ta hiểu mỗi vùng miền cũng sẽ có cách quy đổi khác nhau về sào ra ha. Theo quy chuẩn quốc tế 1 sào = 10.000m2: 

  • 1 sào Bắc Bộ = 0,036 ha

  • 1 sào Trung Bộ = 0.049995 ha

  • 1 sào Nam Bộ = 1 công lớn = 0.1296 ha(hét ta)

Từ trên ta biết quy ước về sào ra thước của của các vùng miền hoàn toàn khác nên nếu mà có dự định đổi sào ra các đơn vị khác, bạn phải nắm được sào là gì. Không thể áp dụng sào Bắc Bộ cho Trung Bộ hay Nam Bộ. 

3.3. 1 sào bằng bao nhiêu mẫu

Giống như sào thì mẫu là đơn vị đo lường phổ biến tại Việt Nam sử dụng để tính toán diện tích đất nông nghiệp.Bên cạnh đó, trong hệ thống các đơn vị đo diện tích ta sẽ thấy mẫu được xem là đơn vị lớn nhất. Mỗi địa phương sẽ có cách tính riêng, chưa có cách quy đổi chung. 

  • 1 Sào Bắc Bộ: 1 sào =360 mét vuông hoặc 1 mẫu =10 sào=3600m2

  • 1 Sào Trung Bộ: 1 sào =500 mét vuông hoặc 1 mẫu =10 sào=4999.5m2

  • 1 sào Nam Bộ: 1 công =1000 mét vuộng hoặc 1 mẫu =10 công =12960m2

Một số câu hỏi về sào đất hiện nay

3.4. 1 sào đất bao nhiêu tiền

Hecta là một loại đơn vị đo diện tích phổ biến trong ngành trắc địa. 1 hecta = 10.000 mét vuông = 1 hecta mét vuông và 1 sào đất bằng bao nhiêu tiền được quy định trên bảng đất của UBND cấp tỉnh. Đất được giải ngân hay đền bù chỉ trong hạn mức cấp đất nông nghiệp ở địa phương. Với diện tích vượt hạn mức sẽ không được đền bù, thay vào đó sẽ được đền bù chi phí đầu tư. 

cách tính giá đất  nông nghiệp được đền bù như sau = Diện tích thu hồi x Giá đền bù

Trong đó thì Giá đền bù = hệ số của đất nông nghiệp theo từng năm x hệ số điều chỉnh x giá đất ghi bảng giá đất

Trên đây là những chia sẻ của mình về cách quy đổi 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông, cảm ơn ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình nhé.

1 sào Bắc Bộ là bao nhiêu thuốc?

1 thước Bắc Bộ = 24m2, quy đổi ra được 1 sào =15 thước = 3600m2. 1 thước Trung Bộ = 33.33m2, quy đổi ra được 1 sào Trung Bộ = 15 thước = 499.95m2.

4 sào đất là bao nhiêu mét vuông?

Dựa vào cách tính 1 sào bao nhiêu m2, 4 sào đất cũng được quy đổi như sau: Ở Bắc Bộ: 4 sào bằng 1440 m2. Ở Trung Bộ: 4 sào bằng 2000 m2. Ở Nam Bộ: 4 công đất bằng 4000m2, 4 công lớn bằng 5184 m2.

1 sào đất là bao nhiêu hả?

Theo quy ước chung về cách quy đổi diện tích đất nông nghiệp, tuỳ vào từng vùng miền Việt Nam thì 1 hecta sẽ bằng: 1 hecta = 10 Sào (10.000m2/1000m2) ở Nam Bộ 1 hecta = 20 Sào (10.000m2/500m2) ở Trung Bộ 1 hecta xấp xỉ 27,78 Sào (10.000m2/360m2) ở Bắc Bộ.

1 mẫu bằng bao nhiêu sào Bắc Bộ?

Ta có: 1 sào = 360m. 1 mẫu = 10 sào Bắc Bộ