Tác giả: BaggyApparatus

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
194 views
Tin Mừng ngày 3 tháng 2 năm 2023

16Tôi nói, hãy sống nhờ Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng của xác thịt. 17Vì những điều xác thịt muốn thì trái với Thánh Linh, và ...

BaggyApparatus
đăng 4 tháng trước