Tác giả: BloatedConsolidation

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
199 views
Đội tuyên truyền giải phóng quân có bao nhiêu người

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, tại làng An Xá, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, ...

BloatedConsolidation
đăng 2 tháng trước