Tác giả: CongestedContents

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
198 views
1 năm có bao nhiêu tháng đi học?

Học sinh Australia đi học khoảng 200 ngày một năm.AustraliaHọc sinh Australia đi học khoảng 200 ngày một năm. Năm học mới bắt đầu từ cuối ...

CongestedContents
đăng 2 tuần trước