Tác giả: ConscientiousSuburb

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
200 views
Thi mô phỏng B2 có bao nhiêu câu?

Các thí sinh tham gia thi mô phỏng lái xe ôtô tại Trung tâm sát hạch lái xe Hoàng Gia - Ảnh: VĂN BÌNHTheo thông tư 04/2022 của Bộ Giao thông vận ...

ConscientiousSuburb
đăng 4 tháng trước