Tác giả: CounterfeitWhereabouts

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
197 views
Thiết lập công thức v bằng bao nhiêu vmax

Con lắc đơn là phần kiến thức vật lý quan trọng trong chương trình THPT. Nắm vững được con lắc đơn, học sinh có thể ứng dụng giải các ...