Tác giả: DrasticAppellation

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
133 views
Có bao nhiêu cách xếp 10 người vào một bàn dài sao cho ông X và ông Y ngồi cạnh nhau

Có bao nhiêu cách xếp 10 người vào 1 bàn dài sao c...Câu hỏi: Có bao nhiêu cách xếp 10 người vào 1 bàn dài sao cho ông X và ông Y ngồi cạch nhau? A ...

DrasticAppellation
đăng 2 tháng trước