Tác giả: HydroelectricMadness

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
194 views
Mức lương năm 2023 là bao nhiêu?

Theo tỷ lệ tăng 25% do Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan công bố, mức lương công chức thấp nhất, bao gồm cả trợ cấp hỗ trợ gia đình, đã tăng ...

HydroelectricMadness
đăng 2 tuần trước