Tác giả: NuclearCombustion

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

0 votes
0 answers
196 views
50.000 ngàn yên bằng bao nhiêu tiền Việt?

Đơn vị tiền tệ sen và đơn vị tiền tệ Yên đều là đơn vị tiền tệ được sử dụng tại Nhật Bản và được lưu hành sử dụng trong các ...