Tác giả: UnderlyingMomentum

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
120 views
1 tấn thép bằng bao nhiêu kg?

Bất kỳ một công trình xây dựng nào cũng sẽ phải dùng đến những loại thép khác nhau, giúp kiên cố công trình. Để bảo vệ các công trình an ...