Tác giả: UpsettingAccomplice

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
176 views
Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào 5 ghế hàng dọc

adsenseCâu hỏi:Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ vào 10 ghế được kê thành hàng ngang, sao cho các bạn nam ngồi liền ...

UpsettingAccomplice
đăng 2 tháng trước