Tác giả: UsualComrade

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
76 views
Ngày 21 tháng 1 năm 2023 có phải là trăng tròn không?

Trăng non đầu tiên của năm 2023 đã đến. Vào ngày 21 tháng 1, chúng ta sẽ được ban phước với sự hiện diện của một mặt trăng mới ở cung ...

UsualComrade
đăng 2 tháng trước