Bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng từ tháng 7 năm 2023 tính

Trong dự thảo luật về hỗ trợ và cứu trợ trong chăm sóc, trong số những điều khác. a. cũng có quy định mới rằng khoản đóng góp cho bảo hiểm chăm sóc dài hạn sẽ được tính theo cách khác

tiến sĩ. Andrea Schmidt

15. Tháng 5 năm 2023 3 phút để đọc

Từ năm 1995, các khoản đóng góp cho bảo hiểm chăm sóc dài hạn theo luật định đã được trả từ tiền lương phải đóng góp an sinh xã hội. Tổng tỷ lệ đóng góp ban đầu là 1,00% đã tăng dần trong vài năm qua và hiện là 3,05%. Như trong các ngành bảo hiểm khác, người sử dụng lao động và người lao động mỗi người trả một nửa số tiền đóng góp cho bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Có một ngoại lệ ở Sachsen, nơi một ngày nghỉ lễ (ngày ăn năn và cầu nguyện) được tài trợ bằng cách chuyển khoản đóng góp từ người sử dụng lao động sang người lao động. Do đó, tỷ lệ chia sẻ của người lao động cao hơn 0,5% so với tất cả các bang liên bang khác, trong khi người sử dụng lao động trả ít hơn 0,5%.

Ngoài ra, kể từ năm 2005, một khoản phụ phí đóng góp đã được áp dụng đối với những nhân viên không có con. Phụ phí này đã tăng từ 0,25% lên 0,35% từ năm 2022

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang về trợ cấp không có con

vào ngày 7. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2022, Tòa án Hiến pháp Liên bang đã phán quyết rằng trợ cấp không có con ở dạng hiện tại là không thể chấp nhận được. Nó sẽ đối xử bình đẳng với cha mẹ có một và nhiều con, trong khi chi phí nuôi con là khác nhau. Chính phủ liên bang đã được giao nhiệm vụ điều chỉnh lại việc xem xét trẻ em khi tính toán khoản đóng góp bảo hiểm chăm sóc dài hạn trước tháng 7 năm 2023

Tính toán khoản đóng góp cho bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Quy định mới liên quan đến trẻ em

Ngoài nhiều thay đổi về luật trợ cấp, dự thảo luật hỗ trợ và cứu trợ trong chăm sóc (Care Support and Relief Act - PUEG) còn có quy định mới về cách tính các khoản đóng góp cho bảo hiểm chăm sóc. Dự thảo luật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế

Theo hiện trạng của dự thảo luật, những thay đổi bao gồm các điểm sau

  • Tăng mức đóng bảo hiểm chăm sóc dài hạn từ 3,05% lên 3,40%
  • Tăng phần bổ sung không có con cho bảo hiểm chăm sóc dài hạn từ 0,35% lên 0,6%
  • Giới thiệu khoản khấu trừ từ phần bảo hiểm chăm sóc dài hạn của nhân viên là 0,25% cho con thứ hai đến con thứ năm

Điều này dẫn đến tỷ lệ đóng góp như sau

Trẻ em đủ điều kiện được khấu trừ từ khoản đóng góp cho bảo hiểm chăm sóc dài hạn

Mặc dù trẻ bao nhiêu tuổi không được miễn trợ cấp không có con, nhưng chỉ những đứa trẻ đã đến 25 tuổi mới được tính vào khoản khấu trừ từ khoản đóng góp bảo hiểm chăm sóc dài hạn. chưa hoàn thành năm của cuộc sống của họ

Tác động đến bảng lương

Số tiền ròng cho những người không có con sẽ giảm 0,425% kể từ tháng 7 năm 2023 do các khoản đóng góp tăng lên. Lý do cho điều này là do trợ cấp không có con tăng 0,25% và tăng tỷ lệ đóng góp một nửa được tài trợ từ 3,05% lên 3,4%. Việc tăng tổng tỷ lệ đóng góp làm tăng chi phí an sinh xã hội của người sử dụng lao động

Để tính khoản khấu trừ từ khoản đóng góp bảo hiểm chăm sóc dài hạn, người sử dụng lao động phải kiểm tra số trẻ em đủ điều kiện và nhập chúng vào hệ thống kế toán bảng lương. Đây sẽ là một nỗ lực rất lớn cho bộ phận nhân sự. Do đó, một quy trình tập trung để cung cấp số lượng trẻ em đã được quy định trong Đạo luật Cứu trợ và Hỗ trợ Chăm sóc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào thủ tục này sẽ có sẵn. Cho đến thời điểm này, người sử dụng lao động phải yêu cầu người lao động chứng minh số con có thể tính đến. Các tài liệu phải được lưu trữ điện tử

Mẹo “Bạn luôn ở bên an toàn với phần mềm tính lương phù hợp. “

Các khoản đóng góp của người lao động cho an sinh xã hội cũng ảnh hưởng đến mức thuế tiền lương thông qua tỷ lệ lương hưu cố định. Tuy nhiên, hiện tại, tỷ lệ đóng góp 3,05% và trợ cấp không có con 0,35% được lưu giữ chắc chắn trong cách tính thuế thu nhập. Thay đổi về khoản đóng góp bảo hiểm chăm sóc dài hạn trong năm hiện không dẫn đến thay đổi về thuế tiền lương. Ngay cả việc cứu trợ cho những người được bảo hiểm có nhiều hơn một con trong lĩnh vực bảo hiểm chăm sóc dài hạn hiện không ảnh hưởng đến số tiền thuế lương được tính. Bộ Tài chính Liên bang vẫn chưa quyết định liệu những thay đổi đối với các khoản đóng góp PV và việc xem xét khấu trừ có yêu cầu một lịch trình chương trình mới để tính thuế tiền lương từ tháng 7 năm 2023 hay liệu một lá thư BMF sẽ được công bố bao gồm việc chăm sóc hay không. quy định lại đóng góp bảo hiểm trong đánh giá thu nhập chịu thuế

Bằng chứng về con cái của người lao động tính đến bảng lương tháng 7 năm 2023

Người lao động phải chứng minh số lượng trẻ em với người sử dụng lao động để việc tính toán đóng góp có thể được thực hiện chính xác. Do đó, nhân viên nên được yêu cầu nộp bằng chứng ở giai đoạn đầu. Dự luật hiện tại cung cấp cho một giai đoạn chuyển tiếp cho điều này. Bằng chứng cho trước 1. Trẻ em sinh tháng 7/2023 có hiệu lực từ ngày 01. Tháng 7 năm 2023 nếu bạn đăng ký trước ngày 31 tháng 8 năm 2023. tháng 12 năm 2023. Vì vậy, nếu tháng 12/2023, người lao động xuất trình giấy khai sinh của 2 con thì từ tháng 7/2023 phải đính chính lại giấy khai sinh để tính truy nộp trích nộp.

Nếu được nộp trong vòng ba tháng kể từ khi sinh một đứa trẻ (mới), bằng chứng sẽ được áp dụng hồi tố kể từ đầu tháng sinh, nếu không thì từ đầu tháng tiếp theo của tháng mà bằng chứng được cung cấp

Thêm bao nhiêu ròng từ năm 2023?

Bạn sẽ còn lại 995 euro trong năm. Trong số các bậc cha mẹ đơn thân, những người có việc làm với tổng lương từ 8.000 euro trở lên là những người dẫn đầu. Bạn nhận được thêm 843 euro ròng trong năm.

Bạn phải khấu trừ bao nhiêu từ tổng?

Nếu bạn có tổng hàng tháng là 3. 000 euro, khoảng 34,4% abgezogen sẽ được khấu trừ từ mức lương này. Với lương tổng là 4. 000 euro, tuy nhiên, các khoản khấu trừ đã ở mức 38,0%.

SV khấu trừ là gì?

Các khoản khấu trừ BHXH bao gồm Các khoản đóng góp cho bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm thất nghiệp . Các khoản đóng góp theo tỷ lệ phần trăm cố định trong từng trường hợp và mỗi người được trả một nửa bởi người lao động và người sử dụng lao động.