Bao lâu cho đến ngày 4 tháng 5 năm 2023

Trong cuộc họp Y tế ngày hôm nay, các đại biểu của Ủy ban A đã kết thúc việc xem xét mục 14 trong chương trình nghị sự và các phần của mục 15, lưu ý các báo cáo liên quan đến các mục này, bỏ phiếu cho hai đề xuất và đồng ý hoãn một phần ba đến một thời điểm sau trong cuộc họp. tuần.   

Ban thư ký WHO đã trả lời các bình luận và câu hỏi được các đại biểu, quan sát viên và các tổ chức khác đưa ra trong ngày hôm trước. Giám đốc Khoa học chỉ ra rằng công việc sẽ tiếp tục tăng cường các thử nghiệm lâm sàng trong các tình huống khẩn cấp. Giám đốc điều hành của Chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO cảm ơn các quốc gia thành viên đã hỗ trợ công việc đang diễn ra của WHO trong các tình huống khẩn cấp, cũng như công nhận rằng cần phải cung cấp cho Tổ chức các nguồn lực cần thiết để tiếp tục. (WHO hiện đang ứng phó với hơn 55 trường hợp khẩn cấp được phân loại chính thức, 14 trong số đó yêu cầu hỗ trợ từ cả ba cấp của Tổ chức). Tổng giám đốc cho biết WHO sẽ tiếp tục làm việc để hài hòa các quy trình khác nhau về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch.     

Các đại biểu ghi nhận các báo cáo sau. một từ Ủy ban giám sát và tư vấn độc lập cho Chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO (IOAC) đánh giá công việc mà WHO thực hiện hàng năm trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo thường xuyên về việc thực hiện Quy định y tế quốc tế, báo cáo hàng năm của WHO về công việc của WHO trong trường hợp khẩn cấp và báo cáo về công việc tăng cường chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp. Phần sau bao gồm một tài liệu về củng cố cấu trúc toàn cầu để chuẩn bị, ứng phó và phục hồi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe (HEPR).   

Các đại biểu biểu quyết về hai đề xuất liên quan đến tình trạng khẩn cấp về y tế tại Ukraine. Dự thảo quyết định mang tên "Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe ở Ukraine và tại các quốc gia tiếp nhận và tiếp nhận người tị nạn, sau sự xâm lược của Liên bang Nga" đã được thông qua (80 thuận, 9 không, 52 phiếu trắng). Dự thảo nghị quyết mang tên "Tình trạng khẩn cấp về y tế trong và xung quanh Ukraine" không được thông qua (62 phiếu chống, 13 phiếu thuận, 61 phiếu trắng).  

Liên quan đến Sáng kiến ​​Y tế Toàn cầu vì Hòa bình, các đại biểu đã đồng ý thảo luận vấn đề này sau tại Đại hội đồng, sau các cuộc tham vấn không chính thức dự kiến ​​sẽ tiếp tục.   

Tại Ủy ban B, các đại biểu đã xem xét báo cáo về "Tình hình sức khỏe tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem và Golan của Syria bị chiếm đóng". Trong một cuộc bỏ phiếu, họ đã thông qua quyết định (76 đồng ý, 13 không, 35 phiếu trắng)

Tài liệu liên quan

Tài liệu A76/7 Rev. 1Thêm. 2, A76/7 Tái Bản. 1Thêm. 3, A76/8, A76/9 Tái bản. 1, A76/10, A76/11, A76/12 và A76/15

A76/7 Tái Bản. 1Thêm. 2

Sáng kiến ​​Y tế Thế giới vì Hòa bình

A76/7 Tái Bản. 1Thêm. 3

Ý nghĩa tài chính và hành chính đối với Ban thư ký của các quyết định được đề xuất thông qua bởi Hội đồng Y tế

A76/7 Tái Bản. 1Thêm. 4

Ý nghĩa tài chính và hành chính đối với Ban thư ký của các quyết định được đề xuất thông qua bởi Hội đồng Y tế

A76/8

Chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng

Ủy ban giám sát và tư vấn độc lập cho Chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO

A76/9 Tái Bản. 1

Áp dụng các Quy định Vệ sinh Quốc tế (2005)

A76/10

Tăng cường sự sẵn sàng và ứng phó của WHO với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe

Tăng cường cấu trúc toàn cầu để chuẩn bị, ứng phó và phục hồi trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe

A76/11

Công việc của WHO trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe

Chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng

A76/12

Thực hiện nghị quyết WHA75. 11 (2022)

A76/15

Tình hình sức khỏe ở lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng

Các đại biểu thảo luận về các nhu cầu tài trợ chính để giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe liên quan đến khí hậu

Hôm nay, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ 76. Đại hội đồng Y tế Thế giới tham gia bàn tròn chiến lược với chủ đề "Vai trò của ngành y tế trong hành động chống lại biến đổi khí hậu. nắm bắt và tiến về phía trước”, trong đó thảo luận về các điểm giao thoa chính giữa biến đổi khí hậu và sức khỏe, đặc biệt là tác động của nó đối với hàng triệu người trên thế giới

Ông. John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, và TS. Vanessa Kerry, Giám đốc điều hành của Seed Global Health, đã phát biểu trước những người tham dự cuộc họp bằng những lời kêu gọi đầy cảm xúc. Hai cha con, những người ủng hộ hành động chống biến đổi khí hậu, nhấn mạnh tầm quan trọng chính trị to lớn của vấn đề này đối với các thế hệ hiện tại và tương lai, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp và đầu tư thông minh hơn có tác động quyết định trong tất cả các lĩnh vực

Với tư cách là Chủ tịch sắp tới của COP28, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cam kết tiếp tục làm việc để nêu bật tầm quan trọng của sức khỏe bằng cách công bố phiên bản đầu tiên của Ngày Sức khỏe và triệu tập cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên về Sức khỏe và Khí hậu trong Hội nghị các Bên (COP) tiếp theo, sẽ được tổ chức tại Dubai vào tháng 11 năm 2023

Đức nhấn mạnh cam kết cung cấp thêm 2 tỷ EUR tài trợ cho Quỹ Khí hậu xanh để hỗ trợ các sáng kiến ​​ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. BBC cũng giới thiệu sản phẩm tiếp theo của mình, mang tên "Khí hậu và chúng ta", nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông công cộng và tranh luận về khí hậu và khủng hoảng sức khỏe.

Trong cuộc họp, có thể được nghe rằng, đối với 70% các quốc gia báo cáo, việc thiếu tài chính là một trong những rào cản chính để chống lại tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe. Thông qua sáng kiến ​​ATACH (Liên minh hành động chuyển đổi về khí hậu và sức khỏe) của WHO, đã được 66 quốc gia hỗ trợ, WHO đang xem xét liệu các cơ chế tài trợ hiện tại có thể được điều chỉnh để đáp ứng thách thức này hay không hoặc liệu có cần các công cụ mới hay không

Kết thúc cuộc tranh luận chiến lược, Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh rằng sự không phù hợp giữa tài chính cho biến đổi khí hậu và tài chính cho y tế cuối cùng sẽ gây thiệt hại cho các biện pháp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương tăng cường đầu tư trong các sáng kiến ​​liên quan đến các lĩnh vực này

Có bao nhiêu ngày cho đến ngày 4 tháng 5?

Còn 351 ngày cho ngày 4 tháng 5.

Bao lâu cho đến tháng 5 năm 2023?

ngày đến ngày lịch

Bao nhiêu ngày cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2023?

ngày đến ngày lịch

Bao lâu cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2023?

ngày đến ngày lịch