Cách trị chấy và trứng chấy tại nhà

Chấy óc hay chí là loạ côn rùng xuấ hện rên đầu gây ra những vế cắn gây ngứa, rá, chúng không chỉ khến ngườ có chấy khó chịu mà còn có hể lây lan cho những ngườ hân rong ga đình, lớp học, nơ làm vệc chung hường xuyên có ếp xúc gần…

Vớ rẻ nhỏ, vệc có chấy và rứng chấy rên óc sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hường ngày mà còn có hể ềm ẩn những ảnh hưởng về mặ âm lý kh bị bạn bè rêu chọc, xa lánh kéo à..

Chính vì vậy, vệc ìm kếm cách rị chấy hệu quả để loạ bỏ nhanh chóng chấy óc và rứng của chúng là đều mà mọ phụ huynh cần làm để gúp rẻ có hể vu chơ, học ập hoả má hơn.

Hy vọng vớ 9 cách rị chấy ạ nhà mà Ủ Chấy Mẹ Tấm cha sẻ ướ đây sẽ gúp ích được các phụ huynh rong vệc loạ bỏ chấy và rứng cho các bé!

Những Cách Trị Chấy Phổ Bến Hện Nay?

Để ệ hế chấy và rứng, các bậc cha mẹ có hể lựa chọn những cách rị chấy phổ bến hện nay như: Sử ụng huốc, ầu gộ, cách rị chấy ự nhên, ùng lược chả chấy, sản phẩm ủ đặc rị chấy…

1. Đều Trị Chấy Bằng Dầu Gộ.

Các loạ ầu gộ rị chấy hện ạ hường chứa 1 rong 2 hoạ chấ prmhrn hoặc pyrhrn có ác ụng làm ê lệ con chấy. Lựa chọn ầu gộ rị chấy chỉ phù hợp vớ những ình rạng chỉ có con chấy bở các loạ ầu gộ rị chấy hện nay không có ác ụng ệ rứng chấy.

Để có hể loạ bỏ ứ đểm chấy và rứng bằng ầu gộ, bạn cần kên rì sửu ụng ho chu kì snh nở của chấy óc. Đều này có nghĩa là kh con chấy non được nở ra ừ rứng cho đến ga đoạn chúng có hể snh nở hì bạn cần phả hực hện 1 lượ đều rị bằng ầu gộ.

2. Thuốc Trị Chấy.

Sử ụng các loạ huốc rị chấy, huốc ủ chấy được đánh gá cao về mức độ hệu quả rong vệc loạ bỏ chấy và rứng của chúng. Hện nay có 7 loạ hành phần/hoạ chấ được sử ụng rong các loạ huốc ệ chấy phổ bến rên hị rường.

Mặc ù được đánh gá cao về mức độ hệu quả nhưng không phả a cũng phù hợp để sử ụng các loạ huốc rị chấy. Vì các loạ huốc như: Malahon, Ivrmcn,  loon, Spnosa, Bnzyl Alcohol, Lnan… không hể sử ụng cho rẻ m và cần chỉ định của bác sĩ nếu sử ụng cho ngườ lớn.

Trong kh đó, 2 loạ hoạ chấ là prmhrn và pyrshrns lạ không hể loạ bỏ được rứng chấy óc, mặc ù chúng an oàn vớ rẻ m vớ 1 lệu lượng phù hợp.

3. Cách Trị Chấy Tự Nhên.

Phần lớn ình rạng chấy óc xuấ hện ở đố ượng rẻ nhỏ nên không quá khó hểu kh những bện pháp loạ bỏ chấy và rứng ự nhên được các bậc phụ huynh ưa chuộng.

Các bện pháp rị chấy ự nhên phổ bến hện nay có hể hấy như: Dùng rượu rắng, hạ na, chanh ươ, cà chua, ỏ, gấm, muố hộ…. Ngoạ rừ hạ na hì những bện pháp rị chấy ự nhên này có ính an oàn vớ rẻ nhỏ, chúng phù hợp để áp ụng cho những ình rạng chỉ có con chấy, không có rứng.

Hướng Dẫn 6 Cách Trị Chấy Tạ Nhà Cho Trẻ Em.

1. Cách rị chấy ự nhên bằng chanh

Chuẩn bị nguyên lệu:

  3 quả chanh ươ.2 muỗng muố hộ.

Cách hực hện:

  Bước 1: Ép lấy 50 – 70ml nước cố chanh và cho vào 1 lượng muố hộ vừa phả đủ để hòa an chúng hành hỗn hợp.Bước 2: Làm ướ óc và hoa đều hỗn hợp này lên oàn bộ phần óc, a đầu.Bước 3: Dùng khăn hoặc mủ ủ rùm kín rong 30 – 45 phú.Bước cuố: Gộ đầu để làm sạch hỗn hợp và chả kĩ bằng lược ày răng để loạ bỏ chấy và rứng của chúng.

Dùng chanh ươ rị chấy là cách rị chấy óc ự nhên đơn gản nhấ bạn có hể làm ạ nhà. Áp ụng hằng ngày để có kế quả ố nhấ.

Cách rị chấy bằng chanh ươ (Ảnh mnh họa)

2. Dùng nh ầu ừa rị chấy cho bé.

Chuẩn bị nguyên lệu:

  100ml nh ầu ừa.Lược chả chấyMủ ủ óc

Cách hực hện:

  Bước 1: Thoa đều nh ầu ừa lên óc và a ầu.Bước 2: Dùng mủ ủ rùm kín rong 6 –  8 ếng.Bước 3: Gộ sạch bằng ầu gộ và chả kĩ bằng lược ày răng.

Áp ụng mỗ ngày 1 lần là bạn có hể loạ bỏ 1 lượng chấy óc và gảm cảm gác ngứa rá o vế chấy cắn gây ra. Ngoà nh ầu ừa, bạn cũng có hể ham khảo hêm cách áp ụng của 5 loạ nh ầu rị chấy để ìm được loạ nh ầu phù hợp nhấ.

Cách rị chấy bằng ầu ừa (Ảnh mnh họa)

3. Dệ chấy bằng hạ na

Ủ chấy bằng hạ na (mẵng cầu) là phương pháp được bà hờ xưa n ùng và ruyền a nhau về sự hệu quả rong vệc loạ bỏ chấy óc cho rẻ nhỏ.

Chuẩn bị nguyên lệu:

  Bộ hạ na50ml nh ầu ô luLược chả chấyMủ ủ óc

Cách hực hện:

  Bước 1: Trộn bộ hạ na đã phơ khô vớ ầu ô lu ho ỉ lệ 1:2 hành hỗn hợp ạng sệ.Bước 2: Làm ướ óc, a đầu và hoa đều hỗn hợp bộ hạ na + ầu ô lu vừa rộn lên.Bước 3: Dùng mủ ủ rùm kín và để như vậy rong 45- 60 phú.Bước cuố: Gộ sạch và chả kĩ bằng lược ày răng để loạ bỏ chấy và rứng.

Lưu ý: Vớ phương pháp này bạn nên cẩn hận kh áp ụng bở nhều nghên cứu đã chỉ ra vệc sử ụng bộ hạ na có nguy cơ ảnh hưởng đến hị lực nếu bị ính vào mắ.

Cách rị chấy bằng hạ na (Ảnh mnh họa)

4. Mẹo rị chấy bằng gấm.

Mặc ù không ệ được con chấy óc nhưng gấm có ác ụng là mấ ác ụng chấ kế ính gữa rứng chấy và óc. Từ đó gúp loạ bỏ rứng chấy ễ àng hơn kh ùng các loạ lược ày răng để chả.

Chuẩn bị nguyên lệu:

  150ml gấm nguyên chấ.Lọ/cha có vò ạng xị.Lược chả chấy.Mủ ủ óc.

Cách hực hện:

  Bước 1: Cho gấm vào cha và xị đều lên óc.Bước 2: Dùng mủ ủ rùm kín và để như vậy rong 1 – 2 gờBước cuố: Gộ sạch bằng ầu gộ và chả kĩ bằng lược ày răng.

Xm hêm:  4 cách rị chấy bằng gấm hệu quả nhấ 2022

Cách rị chấy bằng gấm (Ảnh mnh họa)

5. Trị chấy bằng cà chua.

Sử ụng cà chua không chỉ có công ụng là ẹp a mà hệu quả của cà chua rong vệc loạ bỏ chấy và rứng cũng được nhều bậc phụ huynh khẳng định.

Chuẩn bị nguyên lệu:

  3 quả cà chua ươMủ ủ chấy chuyên ụngLược chả chấy

Cách hực hện:

  Bước 1: Ép cà chua ươ lấy nước cố.Bước 2: Làm ướ oàn bộ óc, a đầu và hoa đều nước cố cà chua lên.Bước 3: Dùng mủ ủ rùm kín và ủ rong 30 – 45 phúBước cuố: Gộ sạch và ùng lược ày răng chả kĩ ừ chân óc ớ ngọn để loạ bỏ chấy và rứng của chúng.
Cách rị chấy bằng cà chua (Ảnh mnh họa)

Hướng Dẫn 3 Cách Trị Chấy Tạ Nhà Cho Ngườ Lớn.

1. Trị chấy bằng nước súc mệng.

Chuẩn bị nguyên lệu:

  150ml nước súc mệng.Mủ ủ chấy.Lược ày răng.

Cách hực hện:

  Bước 1: Dùng mộ lượng nước súc mệng xị đều lên đến kh ướ đẫm óc và a đầu.Bước 2: Dùng mủ ủ rùm kín ủ rong 30 – 45 phú.Bước 3: Gộ sạch và chả kĩ bằng lược ày răng.Bước cuố: Áp ụng 1 ngày 1 lần để có được hệu quả ố nhấ.
Cách rị chấy bằng nước súc mệng (Ảnh mnh họa)

2. Cách Trị Chấy Bằng Rượu Trắng.

Chuẩn bị nguyên lệu:

  200ml rượu rắng.Mủ ủ chấy.Lược chả chấy.

Cách hực hện:

  Bước 1: Cho rượu rắng cha để xị đều lên oàn bộ óc và a đầu.Bước 2: Dùng khăn quấn kín hoặc mủ ủ rong 30 – 45 phú.Bước 3: Gộ sạch bằng ầu gộ và ùng lược ày răng chả kĩ để loạ bỏ chấy và rứng của chúng rên đầu.

Sử ụng rượu rắng để rị chấy là bện pháp cho hệu quả khá ố, cũng như không quá phức ạp để áp ụng. Bạn nên áp ụng 1 ngày 1 lần để có hệu quả ố nhấ.

Lưu ý: Xị rượu rắng lên vùng óc và a đầu có hể khến rẻ nhỏ say kh hí vào. Bạn có hể kế hợp hêm các hành phần khác như: hạ na, chanh, ầu ô lu… xm cách làm ạ 7 cách rị chấy bằng rượu rắng.

Dùng rượu rắng để rị chấy (Ảnh mnh họa)

3. Cách ệ chấy bằng ỏ.

Chuẩn bị nguyên lệu:

  1 củ ỏ ươ.2 quả chanh ươ.Lược chả chấy.Mủ ủ chấy.

Cách hực hện:

  Bước 1: Ép ỏ lấy nh ầu và vắ chanh lấy nước cố.Bước 2: Trộn đều nước cố chanh và nh ầu ỏ ho ỉ lệ 2:1.Bước 3: Làm ướ óc, a đầu và hoa đều hỗn hợp nước cố chanh + ỏ lên.Bước 4: Dùng mủ ủ rùm kín như vậy rong 45 – 60 phú.Bước cuố: Gộ sạch hỗn hợp và chả kĩ bằng lược ày răng để loạ bỏ chấy và rứng.

Xm hêm: Hướng ẫn ch ế 3 cách rị chấy bằng ỏ đơn gản

Cách rị chấy bằng ỏ (Ảnh mnh họa)

Nên Chọn Cách Nào Để Trị Hế Chấy?

Tình rạng chấy óc của mỗ ngườ là khác nhau, đều kện knh ế, quỹ hờ gan đều rị, độ uổ ngườ cần đều rị cũng ương ự. Chính vì vậy, lựa chọn cách rị chấy phù hợp cần ựa vào nhu cầu hực ế của mỗ ngườ:

1/ Đều rị chấy ho hướng ế kệm:

  Bạn nên chọn những bện pháp ự nhên như: Rượu rắng, hạ na, muố, gấm, ỏ, chanh…Hạn chế: Hệu quả hấp, cần kên rì đều rị, hờ gan đều rị kéo à, không ện lợ, không ệ được rứng chấy.Lợ ích: Tế kệm ch phí.

2/ Đều rị chấy hệu quả nhanh:

  Sử ụng các sản phẩm đặc rị chấy như: Dầu gộ, huốc ệ chấy hoặc sản phẩm đặc rị chấy của Ủ Chấy Mẹ Tấm.Hạn chế: Tốn ch phí đều rị (ao động ừ 50 – 169,000 đồng)Lợ ích: Hệu quả cao, sử ụng ện lợ, loạ bỏ được cả chấy và rứng.

3/ Đều rị chấy cho ngườ lớn:

Đều rị chấy cho ngườ lớn bạn có hể áp ụng mộ rong các bện pháp như:

  Cách rị chấy ự nhên bằng rượu, chanh, ỏ, muố, nh ầu rà ràm…Sử ụng sản phẩm đặc rị chấy và rứng Ủ Chấy Mẹ Tấm.Thuốc ệ chấy cho ngườ lớn.Dầu gộ rị chấy cho ngườ lớn Kob, nwg.C, Y lang…

4/ Đều rị chấy cho rẻ m:

Khác vớ ngườ lớn, rẻ m là đố ượng nhạy cảm nên các bện pháp đều rị chấy cần đảm bảo ính an oàn rước kh quan âm đến hệu quả của chúng mang lạ. Các bện pháp rị chấy an oàn cho rẻ nhỏ mà bạn có hể ham khảo như:

  Cách rị chấy ự nhên ạ nhà cho rẻ nhỏ.Sản phẩm đặc rị chấy và rứng Ủ Chấy Mẹ Tấm.Sử ụng ầu gộ rị chấy cho rẻ nhỏ như: Alan, Chị Tấm…

Phòng Ngừa Chấy Tóc.

Chấy óc có hể lây lan kh con chấy hoặc rứng còn sống của chúng được bám vào chủ hể kí snh mớ. Quá rình lây lan của chấy đò hỏ 1 quảng hờ gan đủ lâu gữa 2 chủ hể để con chấy có hể chuyển bằng chân (bò) qua.

Tuy nhên, nếu bạn sử ụng vớ các vậ ụng cá nhân của ngườ có chấy óc như: Gường ngủ, quần áo, nón, khăn quàng, chăn, gố, lược, chun buộc óc… có chưa con chấy hoặc rứng sống của chúng hì nguy cơ nhễm chấy rấ cao.

Để phòng chấy óc, bạn cần lưu ý mộ số vệc như sau:

  Không sử ụng chung vậ ụng cá nhân của ngườ nhễm chấy hoặc ngh ngờ có chấy óc như: Nón, quần áo, khăn ắm…Không ngủ chung gường vớ ngườ có chấy.Hạn chế ôm, ếp xúc hân mậ lâu vớ ngườ có chấy.Xử lý quần áo, khăn rả gường, gố, nón hay bấ cứ vậ ụng nào có hể gặ bằng nước nóng.Các vậ ụng không hể gặ, bạn nêm phong rong ú kín í nhấ 3 ngày để chấy và rứng ự êu ệ.Vệ snh nơ ở sạch sẽ.

Lờ kế.

Dù ình rạng chấy óc đang gặp phả chỉ có con chấy hay có cả chấy và rứng hì 9 cách rị chấy ạ nhà cho rẻ m và ngườ lớn rong bà vế này đều có hể gúp bạn loạ bỏ chúng 1 cách nhanh chóng. Bạn có hắc mắc về các bện pháp đều rị chấy ạ nhà này? Lên hệ ngay vớ Ủ Chấy Mẹ Tấm để được hỗ rợ nhé!