Có bao nhiêu cách xếp 10 người vào một bàn dài sao cho ông X và ông Y ngồi cạnh nhau

Có bao nhiêu cách xếp 10 người vào 1 bàn dài sao c...

Câu hỏi: Có bao nhiêu cách xếp 10 người vào 1 bàn dài sao cho ông X và ông Y ngồi cạch nhau?

A 9!. 

B 2.9!. 

C 8!.

D 2.8!.

Đáp án

B

- Hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết:

 

+ Coi X,Y là 1 vị trí \( \Rightarrow \) Có 9 cách xếp vị trí cho X,Y

\( \Rightarrow \) Vậy tổng cộng có: \(9 \times 2! \times 8! = 2! \times 9!\)

Chọn B.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ vận dụng, vận dụng cao

Lớp 11 Toán học Lớp 11 - Toán học

Một hội nghị có 10 đại biểu trong đó có A, B, C tham dự đại hội được xếp vào ngồi một dãy ghế dài 10 chỗ trống. Có bao nhiêu cách sắp xếp để A và B luôn ngồi cạnh nhau nhưng A và C không được ngồi cạnh nhau.

Xem chi tiết