Danh sách nhà triển lãm DUPHAT 2023

Công nghệ y học Dược phẩm Chăm sóc sức khỏe và dược phẩm

Ngày 9 tháng 1 năm 2024 - ngày 11 tháng 1 năm 2024

Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Sheikh Zayed Rd - Trung Tâm Thương Mại - Trade Center 2 - Dubai - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Stabicon Life Science Pvt Ltd

Công ty TNHH màng nhôm kỹ thuật

công ty dược apeloa. , CÔNG TY TNHH

Công ty dược phẩm Al Razi

tiếng Na Uy

Tiền thưởng thiên nhiên

Viện Huyết thanh Ấn Độ Ltd Khu vực Pune,

Pierre Fabre

Dược phẩm Leo

Dược phẩm Ego

Duphat đại diện cho cái gì?

Hội nghị và Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Quốc tế Dubai – DUPHAT đã phát triển vượt bậc kể từ khi bắt đầu vào năm 1995 và nhanh chóng trở thành sự kiện Dược phẩm duy nhất cho Trung Đông và Bắc Phi .

Duphat được tổ chức ở đâu?

DUPHAT. Hội nghị và Triển lãm Công nghệ và Dược phẩm Quốc tế Dubai diễn ra từ 09/01/2024 đến 11/01/2024 . DUPHAT. Hội nghị và Triển lãm Công nghệ và Dược phẩm Quốc tế Dubai là một triển lãm thương mại được tổ chức hàng năm tại Dubai.

Duphat ở đâu tại Dubai?

Ngày chính thức đã được xác nhận. DUPHAT 2024 sẽ đón khách thương mại và nhà triển lãm tại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 1.