Eid 2023 là ngày nào?

Sau đây là đánh giá về ngày Eid Al-Fitr 2023 rơi vào ngày nào dựa trên các phương pháp của Muhammadiyah, NU và chính phủ

Tiếng nói. com - Lịch 2023 đã sang tháng 2. Không ít người, đặc biệt là những người theo đạo Hồi, thắc mắc không biết lễ Eid Al-Fitr 2023 rơi vào ngày nào?

Để biết Eid Al-Fitr 2023 rơi vào ngày nào, trong lịch năm 2023 do chính phủ ban hành có viết rằng Eid Al-Fitr rơi vào Thứ Bảy và Chủ nhật ngày 22-23 tháng 4 năm 2023.  

Không chỉ vậy, Chính phủ cũng đã ấn định các ngày nghỉ lễ Quốc khánh và nghỉ lễ chung Eid al-Fitr 2023. Quyết định này đã được nêu trong SKB (Nghị định chung) liên quan đến các ngày lễ quốc khánh và nghỉ phép chung 2023 Số 1006/2022, Số. 3/2022, và Không. 3/2022

SKB đọc các ngày lễ Quốc khánh Eid Al-Fitr, cụ thể là ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2023. Trong khi đó, nghỉ lễ Eid al-Fitr từ ngày 21-26 tháng 4 năm 2023. Như vậy, trong Dương lịch 2023 có ít nhất 6 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và nghỉ phép chung Idul Fitri

Cũng đọc. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của tháng Ramadan?

Sau đó, điều này đặt ra câu hỏi khi nào thì lễ ăn chay của tháng Ramadhan 2023/1444 Hijri bắt đầu. Lý do là, đôi khi có sự chênh lệch múi giờ giữa Muhammadiyah và NU.  

Ngoài ra, cho đến nay, chính phủ vẫn chưa ban hành quyết định về thời điểm bắt đầu nhịn ăn 2023. Thông thường, chính phủ sẽ quyết định thời điểm bắt đầu tháng Ramadan 2023 thông qua một cuộc họp isbat do Bộ Tôn giáo Indonesia tiến hành

Việc xác định ngày tháng Ramadan trong nước thường được thực hiện bởi Bộ Tôn giáo (Bộ Tôn giáo), bao gồm NU (Nahdlatul Ulama). Nói chung, cuộc họp isbat được tổ chức vào gần cuối tháng Sha'ban hoặc một tháng trước khi bước vào tháng Ramadan.  

Tuy nhiên, có một số tổ chức hoặc giáo phái Hồi giáo không tuân thủ các quy định của chính phủ về việc thành lập tháng Ramadan và Eid al-Fitr, ví dụ Muhammadiyah. Thông thường Bộ Tôn giáo sẽ tổ chức một cuộc họp isbat trước khi bước vào ngày đầu tiên của tháng ăn chay Ramadan hoặc ăn chay

Tuy nhiên, nếu nhìn lại từ Nghị định liên tịch (SKB) của 3 Bộ trưởng Không. 1066 và SKB Không. ngày 3 tháng 2 năm 2022 liên quan đến các ngày lễ Quốc gia và nghỉ phép chung vào năm 2023, trong khi việc xác định thời điểm bắt đầu tháng Ramadan được ước tính là từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 năm 2023.  

Cũng đọc. Lịch ăn chay Ramadan Imsakiyah, Chuẩn bị ở đâu?

Điều này có thể được nhìn thấy từ lịch năm 2023 của Chính phủ bao gồm các ngày lễ quốc gia và nghỉ chung cho lễ Eid al-Fitr rơi vào ngày 22-23 tháng 4. Vì vậy, điều đó có nghĩa là, tháng ăn chay Ramadan có thể sẽ bắt đầu từ ngày 23-24 tháng 3 năm 2023

Nếu Chính phủ và NU xác định thời điểm bắt đầu nhịn ăn và Eid al-Fitr bằng phương pháp lắp ráp Isbat, thì Muhammadiyah đã xác định thời điểm bắt đầu Ramadhan 1444 H/2023 M vào ngày 23 tháng 3 năm 2023 và Eid al-Fitr vào ngày 21 tháng 4 năm 2023

Quyết định này do Muhammadiyah quy định mà không sử dụng phương pháp Isbat, mà thay vào đó sử dụng phương pháp tính toán cho thời điểm bắt đầu của Ramadhan, Shawwal và Zulhijah 1444 H do Tajdid PP (Quản lý trung ương) Muhammadiyah và Hội đồng Tarjih thực hiện.

Đây là đánh giá về ngày Eid Al-Fitr 2023 rơi vào ngày nào theo phương pháp của Muhammadiyah, NU và chính phủ. Hy vọng nó hữu ích

Trong lịch năm 2023, mười sáu ngày nghỉ lễ quốc gia đã được ấn định, trong khi tám ngày nghỉ chung. Một trong những quy định trong SKB là các ngày lễ quốc gia và nghỉ chung cho Eid Al-Fitr 1444 Hijri.

Ngày lễ quốc gia Eid al-Fitr vào ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2023 trong khi ngày lễ Eid al-Fitr diễn ra vào ngày 21-26 tháng 4. Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ và nghỉ Tết Nguyên đán là 6 ngày.  

Điều này cũng đặt ra câu hỏi liên quan đến việc bắt đầu nhịn ăn trong tháng Ramadan 2023 hay 1444 Hijri. Cho đến thời điểm hiện tại, chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc bắt đầu nhịn ăn vào năm 2023. Quyết định ban đầu về tháng Ramadan sẽ được thực hiện thông qua cuộc họp isbat của Bộ Tôn giáo Indonesia.  

Việc xác định ngày chính xác của tháng Ramadan trong nước thường được thực hiện bởi Bộ Tôn giáo (Kemenag), bao gồm Nahdlatul Ulama (NU). Nói chung, các cuộc họp isbat được tổ chức vào cuối tháng Sha'ban hoặc một tháng trước tháng Ramadan. Tuy nhiên, có một số giáo phái Hồi giáo không tuân theo khuyến nghị của chính phủ, ví dụ Muhammadiyah. Bộ Tôn giáo thường sẽ tổ chức một phiên ISBAT vài ngày trước ngày đầu tiên ăn chay

Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị định liên tịch của 3 Bộ trưởng Không. 1066 và SKB Không. Ngày 3 tháng 2 năm 2022 liên quan đến các ngày Quốc lễ và Nghỉ phép chung năm 2023. , bắt đầu tháng Ramadan sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 năm 2023. Điều này có thể được nhìn thấy từ cách tính lịch cho các ngày lễ quốc gia và ngày lễ Eid al-Fitr rơi vào ngày 22-23 tháng 4. Như vậy, tháng ăn chay Ramadan sẽ bắt đầu vào ngày 23-24/3/2023 với cách tính 30 ngày trong tháng.  

Đọc. Ghi lại danh sách các ngày lễ quốc gia và nghỉ chung cho năm 2023, khi nào là kỳ nghỉ lễ Eid Al-Fitr?

Sau đây là danh sách các ngày nghỉ lễ quốc gia và nghỉ tập thể, tổng cộng là 24 ngày

cũng đọc

Antam's Gold Special Eid Al-Fitr Edition có giá lên tới hơn 6 triệu IDR trên Marketplace

Tháng Giêng 2023

X

lễ Quốc khánh

1 tháng 1 (Chủ Nhật). Năm mới 2023 sau Công nguyên

cũng đọc

Antam ra mắt thỏi vàng phiên bản Eid Al-Fitr, giá bao nhiêu?

nghỉ lễ

22 tháng 1 (Chủ nhật). Tết nguyên đán 2574 Kongzili

tháng 2 năm 2023

lễ Quốc khánh.  

18 tháng 2 (thứ bảy). Isra 'Mi'raj của nhà tiên tri Muhammad

tháng 3 năm 2023

lễ Quốc khánh

2 tháng 3 (Thứ Tư). Ngày linh thiêng của Nyepi cho năm mới Saka 1945

nghỉ lễ.  

23 tháng 3 (Thứ Năm). Nghỉ phép với Nyepi cho năm mới Saka 1945

tháng 4 năm 2023

lễ Quốc khánh

Ngày 7 tháng 4 (Thứ Sáu). Thứ sáu tốt lành

- Ngày 22 và 23/4 (thứ 7 và chủ nhật). Eid Al-Fitr 1444 H

nghỉ lễ

Ngày 21,24, 25, 26/4 (thứ 6, thứ 2-thứ 4). Kỳ nghỉ với Eid al-Fitr 1444 H

tháng 5 năm 2023

lễ Quốc khánh

1 tháng 5 (thứ hai). ngay quôc tê lao động

18 tháng 5 (Thứ Năm). Ngày Thăng Thiên của Chúa Giêsu

tháng 6 năm 2023

lễ Quốc khánh

1 tháng 6 (Thứ Năm). Sinh nhật Pancasila

4 tháng 6 (Chủ nhật). Ngày Vesak 2567 BE

29 tháng 6 (Thứ Năm). Eid al-Adha 1444 H

nghỉ lễ

2 tháng 6 (thứ sáu). Kỳ nghỉ với ngày Vesak

tháng 7 năm 2023

lễ Quốc khánh

19 tháng 7 (Thứ Tư). Năm mới Hồi giáo 1445 H

tháng 8 năm 2023

lễ Quốc khánh

17 tháng 8 (Thứ Năm). RI ngày quốc khánh

tháng 9 năm 2023

lễ Quốc khánh

28 tháng 9 (Thứ Năm). Sinh nhật của nhà tiên tri Muhammad

tháng 12 năm 2023

lễ Quốc khánh

25 tháng 12 (thứ hai). Giáng sinh

nghỉ lễ

26 tháng 12 (thứ ba). Ngày lễ với Giáng sinh

NAOMY A. NUGRAHENI

Cũng đọc. Các ngày lễ quốc gia và nghỉ phép chung năm 2023 đã được thiết lập, đã đến lúc lập lịch nghỉ lễ theo lịch 2023

Raya 2023 rơi vào ngày nào?

Trích dẫn từ SKB 3 Bộ trưởng mới nhất, Eid 2023 rơi vào Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023 và Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2023 .

Eid Al-Fitr 2023 có bao nhiêu ngày?

Ngày lễ Quốc khánh Idul Fitri diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2023 trong khi ngày lễ Eid Al-Fitr diễn ra vào ngày 21-26 tháng 4. Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ và nghỉ Tết Nguyên đán là 6 ngày.

Năm tới 2023 ăn chay vào tháng mấy?

Chào mừng Tháng ăn chay Ramadhan 2023. Theo lịch, thời điểm bắt đầu Lễ ăn chay Ramadhan năm 2023 dự kiến ​​sẽ rơi vào 22-23 tháng 3 năm 2023 . Điều này đề cập đến ngày lễ Eid al-Fitr 1444 Hijriyah diễn ra vào ngày 22-23 tháng 4 năm 2023.

Ngày 23 tháng 3 năm 2023 là ngày lễ gì?

Jakarta, CNBC Indonesia - Chính phủ đã xác nhận Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023 là ngày lễ đỏ với Ngày Thánh Im lặng cho Năm mới Saka 1945. Sementara itu Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 jatuh pada Rabu, 22 Maret 2023. Artinya, ada hari libur selama dua hari pada 22-23 Maret 2023 mendatang.