Hội chợ Glasgow Thứ Hai 2024

2023

Năm Mới - Thứ Hai ngày 2 tháng 1 và Thứ Ba ngày 3 tháng 1 năm 2023
Lễ Phục sinh - Thứ Hai ngày 10 tháng 4 năm 2023
Ngày tháng Năm - Thứ Hai ngày 1 tháng 5 năm 2023
Lễ đăng quang của nhà vua - Thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2023
Kỳ nghỉ Xuân - Thứ Hai ngày 29 tháng 5 năm 2023
Hội chợ Glasgow - Thứ Hai ngày 17 tháng 7 năm 2023
Mùa thu - Thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2023
Giáng sinh - Thứ Hai ngày 25 tháng 12 và Thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023

Để biết thêm thông tin về các Ngày nghỉ của Trường học ở Glasgow, hãy truy cập trang web của Hội đồng Thành phố Glasgow

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các ngày lễ đối với Scotland của năm hiện tại (2023), của hai năm tiếp theo (2024), (2025), cũng như của năm trước (2022). Ở phía bên phải, bạn có thể chọn các ngày lễ từ các khu vực khác hoặc bạn có thể chọn một năm khác

Ngày lễ Scotland {{ year }} - Vương quốc Anh Ngày lễ Scotland năm 2023 - Vương quốc Anh

Ngày lễ Scotland 2024 - Vương quốc Anh

Ngày lễ Scotland 2025 - Vương quốc Anh

Ngày lễ Scotland 2022 - Vương quốc Anh

Các từ viết tắt

  • LWE. cuối tuần dài có thể
  • BD. ngày cầu có thể

Bạn có thể đặt một liên kết sâu với đoạn mã sau

Trang này chứa lịch của tất cả các ngày lễ ngân hàng năm 2024 đối với Scotland. Những ngày này có thể được sửa đổi khi các thay đổi chính thức được công bố, vì vậy vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật

Xin lưu ý rằng danh sách dưới đây không đầy đủ, vì các ngày nghỉ lễ ở Scotland thường được xác định ở cấp địa phương. Các ngày lễ quốc gia và cấp quốc gia có thể được thay thế bằng các ngày lễ địa phương và các ngày lễ địa phương bổ sung cũng diễn ra trong suốt cả năm

Có tổng cộng 262 ngày làm việc cho 5 ngày làm việc, 288 ngày làm việc cho 5. 5 ngày làm việc và 314 ngày làm việc trong 6 ngày làm việc trong năm dương lịch 2024 ở Scotland

Lịch Tháng 5 Ngày Tuần 5. 5 ngày Tuần6 ngày Tuần1 - 31 tháng 1 năm 20242325271 - 29 tháng 2 năm 20242123251 - 31 tháng 3 năm 20242123. 5261 - 30 tháng 4 năm 20242224261 - 31 tháng 5 năm 20242325271 - 30 tháng 6 năm 20242022. 5251 - 31 tháng 7 năm 20242325271 - 31 tháng 8 năm 20242224. 5271 - 30 tháng 9 năm 20242123251 - 31 tháng 10 năm 20242325271 - 30 tháng 11 năm 20242123. 5261 - 31 tháng 12 năm 2024222426Tổng số ngày làm việc cho năm 2024262288314

Ghi chú. 5 ngày/tuần giới thiệu từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khi 5. 5 ngày/tuần tức là thứ 7 làm nửa ngày và 6 ngày/tuần tức là từ thứ 2 đến thứ 7. Đối với chủ nhật, đó là ngày nghỉ mặc định

Các ngày lễ chung ở Glasgow khác với các ngày lễ của nhân viên Hội đồng. Chúng đã được thiết lập theo Điều kiện Dịch vụ của Hội đồng

Ngoại trừ lễ Phục sinh, các ngày lễ chung tuân theo một công thức và rơi vào cùng một thời điểm mỗi năm. Công thức như sau. -

Ngày đầu năm mới (hoặc thay thế)

Ngày 2 tháng 1 (hoặc thay thế)

Thứ Hai Phục Sinh

Ngày tháng Năm - Thứ Hai đầu tiên của tháng Năm

Kỳ nghỉ xuân - Thứ Hai cuối cùng của tháng Năm

Hội chợ Glasgow - Thứ Bảy trước Thứ Hai thứ 3

Kỳ nghỉ mùa thu - Thứ Hai cuối cùng của tháng 9

Ngày Giáng sinh (hoặc thay thế)

Ngày tặng quà (hoặc thay thế)

Các ngày lễ trong năm 2022 như sau. -

Năm mới

Thứ hai

Thứ ba

3 tháng một 2022

4 tháng một 2022

Phục Sinh

Thứ hai

18 Tháng tư 2022

Ngày Tháng NămThứ Hai

2 tháng năm 2022

Mùa XuânThứ Năm

2 Tháng sáu 2022

*Ngày lễ bạch kim của Nữ hoàng

Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022

Hội chợ Glasgow

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022
Ngày Quốc tang
thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2022

Mùa thu

Thứ Hai ngày 26 tháng 9 năm 2022Giáng sinh

Thứ hai

Thứ ba

26 tháng 12 năm 2022

27 tháng 12 năm 2022

*Ngày nghỉ lễ bổ sung cho năm 2022

Thứ Hai Hội chợ Glasgow là ngày nào?

Các ngày lễ trong năm 2022 như sau. -

Ngày lễ Hội chợ Glasgow là ngày nào?

Năm Mới - Thứ Hai ngày 2 tháng 1 và Thứ Ba ngày 3 tháng 1 năm 2023
Lễ Phục Sinh - Thứ Hai ngày 10 tháng 4 năm 2023
Ngày tháng năm - Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023. Lễ đăng quang của nhà vua - Thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2023
Kỳ nghỉ xuân - Thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023
Hội chợ Glasgow - Thứ Hai ngày 17 tháng 7 năm 2023
Mùa thu - Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2023
Giáng sinh - Thứ Hai ngày 25 tháng 12 và Thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023

Thứ Hai Hội chợ Glasgow là gì?

Mỗi mùa hè, Hội chợ Glasgow Fortnight bắt đầu vào khoảng nửa cuối tháng Bảy. Cho đến ngày nay, nó vẫn là một ngày nghỉ lễ rơi vào thứ Hai giữa tháng hàng năm

Thứ Sáu Hội chợ Glasgow là ngày nào?

Hội chợ Glasgow rơi vào thứ Hai ngày 18 năm 2022 và vẫn được coi là một ngày nghỉ lễ trong thành phố. Mặc dù nó không còn là lễ kỷ niệm lớn như trước đây và với việc nghỉ phép hàng năm thay đổi cách nhiều người trong chúng ta nghỉ lễ, một số doanh nghiệp ở Glasgow vẫn gắn bó với truyền thống