Mức lương năm 2023 là bao nhiêu?

Theo tỷ lệ tăng 25% do Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan công bố, mức lương công chức thấp nhất, bao gồm cả trợ cấp hỗ trợ gia đình, đã tăng từ 9 nghìn 105 lira lên 11 nghìn 396 lira và lương hưu công chức thấp nhất tăng từ 6 nghìn 78 lira đến 7 nghìn 597 lira.

Công bố tăng lương, tiền công cho công chức, viên chức về hưu. Theo tỷ lệ tăng 30% đã công bố, mức lương công chức thấp nhất, bao gồm cả trợ cấp hỗ trợ gia đình, tăng từ 9 nghìn 105 lira lên 11 nghìn 848 lira, và lương hưu công chức thấp nhất tăng từ 6 nghìn 78 lira lên 7 nghìn 901 lira .

QUẢNG CÁO

Dự kiến, tiền lương và tiền công của tất cả công chức và công chức đã nghỉ hưu sẽ tăng 8%, có hiệu lực từ tháng Giêng.  

Theo dữ liệu của TÜİK, lạm phát là 15,40% trong sáu tháng cuối năm 2022. Do tỷ lệ lạm phát này, với mức tăng thêm 8,48%, tiền lương và tiền công của công chức và công chức đã nghỉ hưu sẽ tăng tổng cộng 16,48%, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023, đồng thời lương hưu của SSK và Bağ-Kur sẽ tăng thêm 15,40 phần trăm, tùy thuộc vào lạm phát. Nó được lên kế hoạch tăng. Tỷ lệ này sẽ được áp dụng là 30 phần trăm

Lương công chức đã tăng thêm 8 nghìn lira cùng với tỷ lệ lạm phát. Lương của công chức tốt nghiệp đại học tăng tới 90% lên 22 nghìn 938 liras. Lương của bác sĩ, giáo viên, cảnh sát, học giả và công chức khác cũng tăng đáng kể. Tuy nhiên, việc tăng lương bao nhiêu sẽ cải thiện sức mua sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát.

QUẢNG CÁO

Vậy làm thế nào để tăng lương công chức so với mức lương tối thiểu, ngưỡng đói và ngưỡng nghèo?

10 năm trước lương giáo viên gấp 3 lần lương tối thiểu. đã 1 lần

Lương của giáo viên có thâm niên 1/4 là 2 nghìn 469 lira vào tháng 7 năm 2013; .  

Tỷ lệ lương giáo viên trên mức lương tối thiểu là 3,1 trong giai đoạn này. Vào tháng 7 năm 2023, mức lương tối thiểu tăng lên 11 nghìn 402 lira, trong khi lương giáo viên tăng lên 26 nghìn 654 lira.  

Tỷ lệ lương giáo viên trên mức lương tối thiểu là 2,3. Đầu năm 2023, tỷ lệ này giảm xuống còn 1,8. Dù tăng lương cao nhưng vẫn kém xa so với 10 năm trước

Mức lương của một sĩ quan tốt nghiệp đại học có thâm niên 1/9 là 2 nghìn 41 lira vào tháng 7 năm 2003

Cùng kỳ năm 2023 là 22 nghìn 938 liras. Trong khi tỷ lệ lương công chức trên mức lương tối thiểu 10 năm trước là 2,5 thì đến cùng kỳ năm 2023, nó đã trở thành 2. Nửa đầu năm 2023, tỷ lệ này ở mức 1,4

Lương của bác sĩ chuyên khoa có thâm niên 1/4 đã tăng từ 4 nghìn 43 lira lên 54 nghìn 959 lira trong giai đoạn này. Tỷ lệ lương tiến sĩ chuyên ngành trên mức lương tối thiểu giảm từ 5 xuống 4,8. Nửa đầu năm 2023, tỷ lệ này giảm xuống còn 2,8

Lương công chức sắp tụt xuống dưới mức đói nghèo

Trong khi tỷ lệ lương công chức cho người đói là 1,9 vào nửa cuối năm 2013 thì lại giảm xuống còn 1,2 vào nửa đầu năm 2023. Lương công chức gần như tụt xuống dưới mức đói. Với mức tăng lương mới, tỷ lệ lương công chức so với mức đói tăng lên 2,2

Tuy nhiên, ngưỡng đói nghèo và ngưỡng nghèo vẫn chưa được tính toán cho nửa cuối năm 2023. Nó sẽ được công bố hàng tháng trong 6 tháng. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng dữ liệu tháng 6 năm 2023 để tính toán. Đây là tính toán tạm thời. Ngưỡng nghèo đói sẽ tăng lên cùng với lạm phát

Thời kỳ tốt nhất của bác sĩ trong 10 năm qua

Xét tỷ lệ lương bác sĩ so với mức đói, theo số liệu tạm thời, đây là mức cao nhất trong 10 năm qua.  

Tỷ lệ này là 3,9 vào nửa cuối năm 2013, tăng lên 5,3 vào nửa cuối năm 2023 theo dữ liệu tạm thời.

QUẢNG CÁO

Giới hạn đói cuối cùng được TÜRK-İŞ công bố là 10 nghìn 373 liras vào tháng 6 năm 2023

Tỷ lệ lương giáo viên trong tình trạng đói khát cũng tăng từ 2,4 lên 2,6 trong thời gian này. Giá trị này sẽ giảm vào cuối năm

Hầu hết lương công chức đều dưới mức nghèo

Chuẩn nghèo do TÜRK-İŞ công bố là 33 nghìn 789 liras vào tháng 6 năm 2023. Theo đó, phần lớn công chức ở các chức vụ, chức danh khác nhau sẽ nhận được mức lương dưới ngưỡng nghèo.  

Lương của giám đốc chi nhánh, công chức, giáo viên, giám đốc, cảnh sát, y tá, kỹ sư, kỹ thuật viên, trợ lý nghiên cứu, nhà truyền giáo và luật sư vẫn ở mức dưới mức nghèo mặc dù tỷ lệ tăng kỷ lục.  

Trong số các chức danh cơ bản được AA công bố, chỉ có bác sĩ và giáo sư chuyên môn mới nhận được mức lương trên mức nghèo khổ.

QUẢNG CÁO

Tỷ lệ 1/4 lương giáo viên thâm niên trên ngưỡng nghèo là 0,72 10 năm trước. Vậy lương giáo viên ở dưới mức nghèo. Tỷ lệ giảm xuống 0,48 vào nửa đầu năm 2023 đã trở thành 0,79 theo kết quả tạm thời.

Chuẩn nghèo đói nghĩa là gì?

Giới hạn đói của TÜRK-İŞ được định nghĩa là "số tiền chi tiêu thực phẩm hàng tháng mà một gia đình bốn người ở Ankara phải thực hiện để có một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và đầy đủ."

Điều này không bao gồm các chi phí khác như nhà ở, quần áo, hóa đơn, giáo dục, y tế và vận chuyển.

Chuẩn nghèo được định nghĩa là tổng chi phí thực phẩm hàng tháng cũng như các chi phí bắt buộc hàng tháng khác cho nhà ở (tiền thuê nhà, điện, nước, nhiên liệu), quần áo, đi lại, giáo dục, y tế và các nhu cầu tương tự.

Mức tăng lương năm 2023 sẽ là bao nhiêu?

Mức LƯƠNG CÔNG VIÊN THẤP NHẤT TĂNG 86 PHẦN TRĂM . Ở hình thức này, tổng tỷ lệ tăng tháng 7 đạt 86%.

Mức lương sẽ là bao nhiêu vào tháng 7 năm 2023?

Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Vedat Işıkhan, công chức và người về hưu lương tăng Tháng 7 . Trong tuyên bố của mình, Işıkhan một lần nữa nhắc nhở rằng mức lương của công chức thấp nhất maaşının sẽ là 22 nghìn net. Tháng 7 lương không có công chức maaşı sẽ duy trì dưới 22 nghìn đồng lira.

Mức lương tối thiểu năm 2023 sẽ là bao nhiêu?

Thấp nhất năm 2023 đã nghỉ hưu mức lương là 9 nghìn 375 lira . düşük 7 bin 500 lira emekli maaşı alan bir emeklinin zamlı maaşı 9 bin 375 liraya yükselmiş oldu.

Mức tăng lương hưu năm 2023 là bao nhiêu?

Mức lương hưu thấp nhất được áp dụng là 3500 TL vào tháng 12 năm 2021. Đầu tiên nó được tăng lên 5500 TL và sau đó lên 7500 TL vào tháng 1 năm 2023. Mức tăng cho năm 2023 đã vượt quá 114 phần trăm .