Chủ đề: Neuractine 2mg

Có 1 bài viết

Nykob 5mg là thuốc gì
Nykob 5mg là thuốc gì

- Olanzapine có cấu trúc của một Thienobenzodiazepin, thuộc nhóm thuốc chống loạn thần thế hệ 2. Hoạt chất này có ái lực với nhiều thụ thể khác nhau như ...