Tuần trăng cho ngày 2 tháng 2 năm 2023

Xem bên dưới lịch âm cho tháng Hai ở Úc. Lịch hiển thị chu kỳ mặt trăng và giúp bạn dễ dàng hiểu các giai đoạn mặt trăng khác nhau. Nếu bạn muốn xem chi tiết mặt trăng hôm nay trông như thế nào, hãy kiểm tra chu kỳ mặt trăng hiện tại. Âm lịch cũng cho biết khi nào là trăng tròn và khi nào là trăng non. Tổng quan về ngày chính xác có thể được tìm thấy trên các trang sau. Ngày trăng tròn và ngày trăng non

Mặt trăng vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Tuần trăng vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023, là Waxing Gibbous với độ rọi 90. 9%. Điều này đại diện cho phần trăm của mặt trăng được chiếu sáng bởi mặt trời. Tuổi của mặt trăng vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023 là 11. 88 ngày tuổi. Kể từ lần Trăng non cuối cùng, số ngày cho biết có bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ lần Trăng non cuối cùng

Độ dài của mặt trăng là 29 ngày, 10 giờ và 13 phút. Đây là tháng đồng bộ ngắn nhất của năm 2023. Nó ngắn hơn 4 phút so với độ dài của tuần trăng tiếp theo. Độ dài của các tháng đồng bộ tiếp theo sẽ tăng lên với điểm bất thường thực sự tiến gần hơn đến giá trị mà nó có tại thời điểm Trăng Non tại apogee (∠180°)

Tuần trăng cho ngày 2 tháng 2 năm 2023 là gì?

Trăng tuyết. Trăng tròn vào tháng 2 năm 2023.

Lịch tuần trăng cho tháng 2 năm 2023 là gì?

Trăng tròn của tháng này sẽ diễn ra vào đầu tháng vào Chủ nhật, ngày 5 tháng 2. Trăng non sẽ xảy ra muộn hơn vào tháng 2 vào thứ Hai, ngày 20 tháng 2

Ngày 2 tháng 2 là mặt trăng gì?

Nhìn về phía đông vào đầu giờ tối ngày 2 và 3 tháng 2 năm 2023. Bạn sẽ tìm thấy mặt trăng vượn sáp gần các ngôi sao sáng của Song Tử Song Tử, Castor và Pollux. Mặt trăng tròn như sáp không lặn cho đến khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau, vì vậy bạn có thể nhìn thấy mặt trăng gần các ngôi sao “song sinh” hầu hết thời gian trong đêm.