Ủy viên bên ngoài đáo hạn 2023 Miur

Kỳ thi cấp bang 2023. công bố Nghị định MIM với các chủ đề dành cho các ủy viên bên ngoài. lịch câu hỏi và các cuộc hẹn, quy tắc và số tiền bồi thường

Bộ Giáo dục và Bằng khen (MIM) đã công bố nghị định n. 11/2023 ngày 25 tháng 1 với các chủ đề được ủy thác cho các ủy viên bên ngoài cho kỳ thi cấp trung học phổ thông cấp tiểu bang năm học 2022/23

Các cuộc hẹn sẽ diễn ra vào tháng 6, trong khi đối với các câu hỏi của các giáo viên đang đăng ký làm ủy viên bên ngoài, một sắc lệnh khác sẽ được ban hành trong những tuần tới với các hướng dẫn vận hành để đăng ký

Mục lục

Kỳ thi cấp bang 2023. đối tượng và ủy viên bên ngoài

Mỗi ủy ban cho các kỳ thi trung học - bắt đầu vào Thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023 với môn viết tiếng Ý - sẽ tổ chức ba ủy viên bên ngoài

Nghị định MIM liệt kê các môn học trong bài kiểm tra viết thứ hai cho kỳ thi cấp tiểu bang cuối cùng và việc lựa chọn các môn học được giao cho các ủy viên bên ngoài của ủy ban

Làm thế nào để trở thành một ủy viên bên ngoài cho kỳ thi nhà nước?

Việc bổ nhiệm các ủy viên bên ngoài cho các kỳ thi trung học diễn ra trên cơ sở ứng cử của các giáo viên có liên quan và lựa chọn sau đó dựa trên các tiêu chí như lớp cạnh tranh bao gồm môn giảng dạy, nhưng chính môn học đó và nguyên tắc lãnh thổ (chính quyền địa phương). , tỉnh, khu vực)

Ai có thể đăng ký làm ủy viên bên ngoài khi đáo hạn?

Các giáo viên có thời hạn muốn đăng ký làm ủy viên bên ngoài cho các kỳ thi cấp tiểu bang phải có trình độ giảng dạy các môn học đang được kiểm tra, có tham chiếu đến các bảng do Bộ công bố hàng năm liệt kê các môn học được Bộ lựa chọn cho bằng tốt nghiệp trung học của năm học hiện tại

Làm thế nào để các cuộc hẹn của các ủy viên khi trưởng thành làm việc?

Việc bổ nhiệm được thực hiện theo thứ tự chính xác, lựa chọn những ứng viên có tất cả các yêu cầu cần thiết. Thứ tự lựa chọn như sau

 1. chủ đề giảng dạy;
 2. lớp cạnh tranh

Việc bổ nhiệm các ủy viên bên ngoài có tính đến khoảng cách địa lý với địa điểm tổ chức kỳ thi, theo nguyên tắc lãnh thổ (luôn có thứ tự chính xác, trong trường hợp này được đưa ra bởi thành phố, tỉnh và cuối cùng là khu vực). Cũng có thứ tự ưu tiên

 1. giáo viên của các học viện nhà nước cao hơn;
 2. giáo viên của các học viện nhà nước cao hơn cho đến khi kết thúc hoạt động giảng dạy
 3. giáo viên của các học viện nhà nước cao hơn cho đến khi kết thúc năm học
 4. giáo viên từ các học viện nhà nước cao hơn đã nghỉ hưu không quá ba năm học

Một ủy viên kỳ thi nhà nước bên ngoài kiếm được bao nhiêu?

Lệ phí cho các ủy viên bên ngoài cho các kỳ thi cấp tiểu bang có liên quan đến chức năng, khoảng cách và lịch trình có thể có của các kỳ thi sơ bộ của sinh viên bên ngoài. Dựa trên các tiêu chí này, thù lao liên quan đến chức năng như sau

 • Chủ tịch. cho một hoa hồng với hai lớp 1. 249 euro (một nửa hoa hồng với một lớp học)
 • ủy viên bên ngoài. cho hoa hồng với hai hạng 911 euro (một nửa cho hoa hồng với một hạng)

Khi nào các ủy viên kỳ thi nhà nước được thanh toán?

Việc thanh toán cho các ủy viên bên ngoài cho các kỳ thi cấp tiểu bang diễn ra theo hai đợt, thường với khoản đặt cọc vào tháng 6 và số dư vào cuối tháng 7

Nếu bạn muốn cập nhật về Trường, hãy nhập email của bạn vào ô bên dưới

đặt mua

Đúng

KHÔNG

Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cho các hoạt động tiếp thị

Bằng cách điền vào biểu mẫu này, tôi đồng ý nhận thông tin liên quan đến các dịch vụ được đề cập trên trang này theo chính sách bảo mật

Kỳ thi trưởng thành năm 2023 quay trở lại trước đại dịch. hai bài kiểm tra viết và một bài kiểm tra miệng. Hãy cùng nhau xem tất cả các tin tức

 • Facebook
 • Twitter
 • Whatsapp
 • E-mail

vải bạt. com

Tác giả

Ban biên tập

Ngày 24 tháng 2 năm 2023, 8. 50

Cũng trong năm nay, hàng trăm nghìn học sinh Ý sẽ chuẩn bị tham dự kỳ thi Maturità 2023. Sau ba năm mà cuộc khủng hoảng đại dịch đã dẫn đến những thay đổi quan trọng trong việc tiến hành các kỳ thi, Miur đã thông báo rằng Maturità 2023 một lần nữa sẽ có cấu trúc được thiết lập theo Nghị định Lập pháp 62/2017. Vì vậy, hãy xem các đặc điểm của các bài kiểm tra mà học sinh sẽ phải đối mặt để có được bằng tốt nghiệp trung học

Mục lục

 

Kỳ thi đáo hạn 2023. tất cả các tin tức

Lần đầu tiên sau ba năm, MIUR đã xác nhận rằng Kỳ thi trưởng thành năm 2023 sẽ diễn ra theo cấu trúc truyền thống, như được thiết lập bởi Nghị định pháp lý 62/2017. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Công đức Giuseppe Valditara đã dự liệu từ tháng 12 năm 2022, coi đó là "giải pháp hợp lý nhất". Gần 470. Do đó, 000 sinh viên tốt nghiệp sẽ phải trải qua hai bài kiểm tra viết và một cuộc phỏng vấn vấn đáp liên ngành

Đáo hạn 2023, ngày

Các ngày của Chứng chỉ đáo hạn năm 2023 để đánh dấu trên lịch là

 • Thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023, lúc 8 giờ sáng. 30, cho bài kiểm tra viết đầu tiên bằng tiếng Ý;
 • Thứ Năm ngày 22 tháng 6 năm 2023, lúc 8 giờ sáng. 30, cho bài kiểm tra viết thứ hai

Thời gian bắt đầu bài kiểm tra miệng được ấn định vào thứ Hai tuần sau. Ngày của bài kiểm tra viết bổ sung đầu tiên, dành cho những người không thể làm bài kiểm tra trong kỳ học bình thường, được ấn định vào ngày 5 tháng 7 năm 2023 lúc 8 giờ sáng. 30

Các yêu cầu

Các bài kiểm tra Invalsi, tại Maturità 2023, sẽ là yêu cầu cơ bản đầu tiên để được nhập học, ngay cả khi kết quả của chúng sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá cuối cùng của bài kiểm tra. Tuy nhiên, do những biến chứng do đại dịch gây ra, việc hoàn thành lộ trình luân phiên giữa trường học và công việc sẽ không được coi là yêu cầu cần thiết để nhập học

Để được nhận bằng tốt nghiệp trung học năm 2023, học sinh cũng cần phải tham gia ít nhất ba phần tư số giờ được cá nhân hóa hàng năm, không có điểm đánh giá thấp hơn sáu phần mười trong bất kỳ ngành học nào và có điểm hạnh kiểm ngang nhau đến hoặc lớn hơn sáu phần mười

Đáo hạn 2023, ứng viên bên ngoài

Trước ngày 21 tháng 3 năm 2023 tất cả học sinh đã ngừng tham gia lớp học sau ngày 31 tháng 1 năm 2023 và trước ngày 15 tháng 3 năm 2023 có thể nộp đơn đăng ký tham gia Maturità 2023 với tư cách là ứng viên bên ngoài . Thời hạn thông thường để nộp đơn cho tất cả những người sở hữu bằng tốt nghiệp chu kỳ đầu tiên đã hết hạn vào ngày 30 tháng 11 năm 2022

Đáo hạn 2023. kiểm tra viết và kiểm tra miệng

Tại Maturity 2023, cả hai bài kiểm tra viết sẽ mang tính chất quốc gia, như thời trước Covid. Bài kiểm tra đầu tiên, tiếng Ý, sẽ giống nhau đối với tất cả các lĩnh vực nghiên cứu và có thể được thực hiện trong tổng thời gian 6 giờ. Bảy bài hát mà sinh viên có thể lựa chọn sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. nghệ thuật, văn học, lịch sử, triết học, khoa học, công nghệ, kinh tế hoặc xã hội. Mục đích của bài kiểm tra viết đầu tiên là để xác định "sự thông thạo ngôn ngữ Ý hoặc ngôn ngữ khác mà việc giảng dạy diễn ra, cũng như các kỹ năng diễn đạt, ngôn ngữ logic và phản biện của học sinh"

Bài kiểm tra viết thứ hai sẽ liên quan đến một hoặc nhiều môn học đặc trưng cho quá trình học tập của từng học sinh. Các môn học trong kỳ thi thứ hai đã được Bộ Giáo dục và Bằng khen thông báo vào ngày 26 tháng 1 năm 2023. Chúng tôi báo cáo ở đây một số chủ đề được trích xuất

 • trường trung học cổ điển. Latin;
 • Trường Trung học Khoa học (cũng dành cho tùy chọn Khoa học Ứng dụng và Phần Thể thao). toán học;
 • trung học ngữ văn. ngoại ngữ và văn hóa 1;
 • Trường trung học khoa học nhân văn. Khoa học nhân văn;
 • trường trung học nghệ thuật. thiết kế các môn học đặc trưng của các khóa học đơn lẻ;
 • trường trung học âm nhạc. lý thuyết, phân tích và sáng tác;
 • Trường trung học Coreutic. kỹ thuật nhảy

Đối với các đối tượng được trích xuất cho các Viện Kỹ thuật và Chuyên nghiệp, vui lòng tham khảo Nghị định của Bộ trưởng MIUR

Kỳ thi vấn đáp, vào cuối kỳ thi Trưởng thành năm 2023, sẽ là một cuộc phỏng vấn liên ngành. Ứng viên sẽ có cơ hội thể hiện các kỹ năng lập luận phê bình của mình, hiểu được mối liên hệ giữa các chủ đề được đề cập trong các môn học khác nhau trong năm học. Cuộc phỏng vấn nhằm mục đích xác định thành tích của hồ sơ văn hóa, giáo dục và nghề nghiệp của học sinh

Cuối cùng, Bộ đã thông báo về sự hiện diện của bài kiểm tra viết thứ ba trong trường hợp của phần Esabac (bằng tốt nghiệp tiếng Ý-Pháp) và tùy chọn quốc tế Esabac techno cho các trường học ở Thung lũng Aosta, Tỉnh tự trị Bolzano và cho các trường học sử dụng ngôn ngữ tiếng Slovenia hướng dẫn

Đáo hạn 2023, điểm số

Điểm tối đa tại Giấy chứng nhận trưởng thành năm 2023 sẽ là 100 điểm, trong khi điểm tối thiểu để vượt qua bài kiểm tra sẽ là 60 điểm. Mỗi phần thi sẽ có điểm tối đa là 20 điểm. Cũng tại Giấy chứng nhận trưởng thành năm 2023, tín chỉ học được tích lũy trong nhiều năm sẽ có một giá trị nhất định, đại diện cho tối đa 40 điểm cuối cùng

Giám khảo cũng có thể quyết định chỉ định tối đa 5 điểm thưởng trong trường hợp học sinh được nhận vào kỳ thi với ít nhất 30 tín chỉ, đã đạt ít nhất 50 điểm trong các bài kiểm tra và được Ủy ban cho là xứng đáng

Đáo hạn 2023. ủy ban kiểm tra

Các Ủy viên bên ngoài trở lại Kỳ hạn 2023.  Ủy ban Kiểm tra trên thực tế sẽ bao gồm một Chủ tịch bên ngoài, ba thành viên nội bộ và ba Ủy viên bên ngoài. Do đó, ủy ban chỉ gồm các thành viên nội bộ được thông qua trong những năm đại dịch chắc chắn bị loại bỏ. Để biết thành phần của các ủy ban kiểm tra của từng Viện, vui lòng tham khảo Nghị định của Bộ trưởng

Tốt nghiệp sẽ như thế nào vào năm 2023?

Kỳ thi Trưởng thành năm 2023 bao gồm hai bài kiểm tra viết và một bài kiểm tra vấn đáp. Bài kiểm tra viết đầu tiên là tiếng Ý, trong khi chủ đề của bài kiểm tra thứ hai phụ thuộc vào quá trình học tập của học sinh. Bài kiểm tra miệng sẽ là một cuộc phỏng vấn liên ngành

Khi nào kỳ thi vấn đáp năm 2023 bắt đầu?

Các bài kiểm tra miệng của Maturità 2023 dự kiến ​​​​bắt đầu vào thứ Hai đầu tiên sau hai bài kiểm tra viết

Khi nào sẽ tốt nghiệp năm 2023?

Bắt đầu Maturità 2023 với bài kiểm tra viết đầu tiên bằng tiếng Ý được ấn định vào thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023 lúc 8 giờ sáng. 30. Bài kiểm tra thứ hai sẽ diễn ra vào cùng thời điểm của ngày hôm sau, trong khi các cuộc phỏng vấn sẽ được tổ chức bắt đầu từ thứ Hai tuần sau

 • Facebook
 • Twitter
 • Whatsapp
 • E-mail

Xem bình luận (0) / Comment

Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản của mình

Quảng cáo

  Nhận tin tức mới nhất

  Email của bạn

  bản tin hàng ngày

  Bản tin hàng tuần

  Chấp nhận chính sách bảo mật

  Nhận thông tin về tài sản, tin tức và các thông tin quảng cáo khác từ Idealista, id/mortgages, id/seguros, Avaibook, BDMI và Rentalia

  Làm cách nào để trở thành ủy viên bên ngoài cho Kỳ thi cấp Bang 2023?

  Giáo viên có thể đăng ký . attraverso il modello ES-l, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale.

  Ai có thể đăng ký làm ủy viên bên ngoài của các kỳ thi cấp tiểu bang?

  Tôi có thể đăng ký làm Ủy viên Đối ngoại không? . giáo viên không làm việc trong các trường công lập chỉ có thể nộp đơn đăng ký điện tử (khoa) nếu hai điều kiện chung được xác minh. sở hữu trình độ chuyên môn hoặc sự phù hợp để giảng dạy trong lớp cạnh tranh tương đối .

  Khi nào các ủy viên bên ngoài được bổ nhiệm?

  Hàng năm, thường vào cuối tháng 5 , Bộ công bố tên. 1 chủ tịch ủy ban. chung cho hai tầng lớp và cả bên ngoài, danh tính của anh ta vẫn được giữ bí mật cho đến ngày MIUR công bố danh sách tên của các ủy viên bên ngoài.

  Làm thế nào để biết ai là ủy viên bên ngoài?

  Như hôm nay. Trên thực tế, cuối cùng cũng có thể tìm thấy tên của các chủ tịch ủy ban bên ngoài của kỳ hạn 2022. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích làm thế nào để tìm thấy chúng. Tên trường đã được cung cấp và bạn có thể tham khảo trực tuyến trong phần dành riêng cho kỳ thi (https. //www. chỉ dẫn. it/esami-di-stato/) .